3366
نماینده اردکان: تاثیر خیرین در ارتقای بسترهای آموزشی و تربیتی چشمگیر است


به گزارش ایرنا محمدرضا تابش روز جمعه در آیین افتتاح سالن خیری چند منظوره مرحومه امیری در آموزشگاه حضرت مریم افزود: آثار احسان و نیکوکاری هم ثمرات فردی دارد و هم می تواند در جامعه باعث زدودن کینه ها و افزایش مودت شود و همراستا با اهدافی همچون تعدیل ثروت و از بین رفتن نظام طبقاتی، موثر باشد.
وی تصریح کرد: خلوص نیت و پرهیز از ریا از جمله ملزومات تاثیرگذاری فعالیت های خیر است که امیدوارم همگی بتوانیم بر این منوال و مسیر حرکت کنیم.
نماینده مردم اردکان ادامه داد: از جمله کارهای خیر و خداپسندانه، اهتمام به احداث فضاهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی است که می تواند بسترآموزشی و تربیتی برای بالندگی نسل جوان و رو به آینده را فراهم آورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: سرانه استاندارد فضای آموزشی حدود 8.4 مترمربع است، در حال حاضر متوسط 5.2 مترمربع را در کشور شاهد هستیم که خوشبختانه بالغ بر نیمی از مدارس کشور، خیرساز و با همراهی ومشارکت خیرین و مردم به بهره برداری رسیده است.
نماینده مردم اردکان با تجلیل از خیرین مدرسه ساز و بطور خاص، نیت خیرخانواده مرحومه امیری برای احداث فضای فرهنگی و آموزشی در آموزشگاه حضرت مریم عنوان داشت: امیدوارم با مشارکت مردم و خیرین نیک اندیش به عنوان بازوان ارزشمند آموزش و پرورش، شاهد کاهش مشکلات و تعالی نظام تعلیم و تربیت کشور باشیم.
سالن خیری چند منظوره مرحومه امیری با اعتبار 3 میلیارد ریال با حضور مسئولان شهرستان اردکان در آموزشگاه حضرت مریم به بهره برداری رسید.
مرکز شهرستان 98 هزار نفری اردکان در 60 کیلومتری شمال شهر یزد قرار دارد.