3369
نشست هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس برگزار شد


🔹در نشست امروز هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس، ابتدا در مورد مسائل معیشتی و اقتصادی مردم در سال آینده بحث و بررسی شد و راهکارهایی برای بهبود این وضعیت از طرف اعضای هیات رئیسه ارائه گردید که مقرر شد به مسئولان مربوطه نیز ارجاع شود
🔹همچنین با توجه به ارائه طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس مقرر شد اعضای فراکسیون پیشنهادات خود در مورد این طرح ارائه دهند و در همین راستا هیات رئیسه فراکسیون، امروز جلسه ای را با اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی در مورد پیشنهادات اعضای فراکسیون در مورد این طرح داشته باشند