3372
طرح فراکسیون امید مجلس برای بهبود وضعیت معیشت مردم🔹فراکسیون امید کمیته ای به نام «کمیته ویژه ساماندهی یارانه، سوخت، ارز و کالاهای اساسی» ایجاد کرده است که قرار شد این کمیته طرحی را برای بهبود وضعیت معیشت مردم با مشورت کارشناسان برجسته اقتصادی کشور و مدیران با تجربه و خوشنام  تدوین کند و به اعضای فراکسیون ارائه دهد تا پس از تصویب نهایی، در قالب یک طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.