تماس


 

دفتر ارتباط مردمی اردکان:
آدرس:
اردکان -خیابان شهید رجایی پلاک 80
تلفن:    7223940 0352
فکس:  7221990 0352

دفتر ارتباط مردمی تهران:

آدرس: تهران  میدان بهارستان مجلس شورای اسلامی  طبقه هفتم اتاق 708
تلفن:    39932686-021

فکس:  39932496 -021

ایمیل: